Swedish - Svenska

Välkommen till Sycamore!

Detta avsnitt förklarar hur man kan använda Sycamore med svensktalande grupper och på svensktalande områden. Vår website är huvudsakligen på engelska, men detta svenskspråkiga avsnitt talar om allt du behöver veta för att köra ett sycamoreprogram i ett svenskspråkigt sammanhang.

Det består av fyra delar: (A) Hur man tecknar sig för kursen. (B) Vad är Sycamore? En sammanfattning för svenskspråkiga. (C) VÅR POLICY OM “ÖPPEN TILLGÅNG”. (D) Extra  diskussionsfrågor på svenska till varje film.

I framtiden hoppas vi översätta de andra delarna av denna website, inklusive planerings- och träningsdelarna för ledare. Men tills vidare hoppas vi att ni har tillräckliga resurser här för att köra ett fungerande sycamoreprogram på ert språk.

Kontakta oss gärna med förslag på hur vi kan stötta er när det gäller användningen av Sycamore på ert språk.

[Sycamore Films 1-10, Imprimatur, Stockholm den 6 maj 2020, + Anders Arborelius OCD. Sycamore Films 11-20, Imprimatur, Stockholm, den 21 augusti 2023, + Anders Arborelius OCD]

(A) HUR MAN ANVÄNDER UNDERTEXTER/FILMTEXTER

[OBS: Undertexter är för närvarande tillgängliga för sessioner 1-10.]

Alla filmer är textade på svenska. Denna text inkluderar de huvudsakliga diskussionsfrågorna som visas på skärmen tre gånger under varje avsnitt. Ni kan därför köra ett avsnitt av Sycamore utan hjälp av andra resurser.

(i) Klicka på (CC) i nedre högra hörnet på videon:

(ii) Välj sedan språk och klicka på det:

(iii) Undertexter på önskat språk ska nu visas när ni kör filmen

 

FÖR ATT LADDA NER UNDERTEXTERNA OCH ANVÄNDA DEM OFFLINE

(i) Ladda ner själva filmen genom att använda DOWNLOAD-länken. Spara denna videofil.

(ii) Ladda ner undertextfiler separat. Ni kan ladda ner dem i en enda zipfil härifrån – NEDAN.

(iii) När ni kör videofilen på er egen videospelare, ska det finnas en möjlighet att ADD SUBTITLES/CAPTIONS till denna video. Ni kan sedan lägga till/ladda upp den relevanta undertext/filmtext-filen.

Informationen nedan är från Vimeo Help Centre som rekommenderar att man använder en VLC-spelare, om ni är osäkra på vad ni ska använda för att spela upp era videos med undertexter.

Ladda ner både videon och undertextfilerna till er dator genom att gå till videons sida och sedan klicka på Ladda ner-knappen. I fönstret som visas, välj den önskade videofilen för nerladdning, och den önskade undertextfilen för nerladdning.

När ni väl laddat ner båda filerna behöver ni använda dem med en mediaspelare som supportar undertextfiler. Vi rekommenderar VLC eftersom det är kompatibelt med en stor mängd operativsystem och filformat. Ni kan ladda ner det gratis här.

När ni väl installerat VLC, följ dessa steg för att se den nerladdade videon med undertexter:

– Öppna den nerladdade videofilen i VLC Media Player.

– I menyn, klicka Subtitles, sedan Add Subtitle File…

– Välj den nerladdade .SRT-filen, klicka Open, och ha så trevligt!

 

(B) VAD ÄR SYCAMORE? EN SAMMANFATTNING FÖR SVENSKSPRÅKIGA

Detta avsnitt förklarar de viktigaste delarna av Sycamore och hur den kan hjälpa er att nå ut till andra.

Många kyrkor och samfund längtar efter att dela sin tro med andra och att välkomna människor i sina gemenskaper. Det är delvis en mycket mänsklig önskan att dela med andra de goda ting som vi själva uppskattar – framför allt vår kärlek till Jesus Kristus och hans kyrka.

Det är delvis ett gensvar på Jesu ord: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matt 28:19-20).

Sycamore är både ett redskap för evangelisation, och ett sätt att omforma hur er trosgemenskap förstår sig själv, och sin mission att dela med sig av evangeliet.

Å ena sida är Sycamore helt enkelt en kurs som ni lätt kan köra i er lokala kyrka eller samfund. Den kommer, om Gud vill, att hjälpa dem som kommer att delta, och inspirera Sycamore-teamet när de arbetar och ber tillsammans.

Å andra sidan handlar det om att förändra mentaliteten hos hela gemenskapen: att bli en plats av äkta välkomnande och utåtriktad aktivitet, där människor kan vara sig själva och utforska saker och ting i sin egen takt, där de kan växa i vänskap och ställa de frågor som verkligen betyder något för dem. Tanken med en livbåt, som fader James Mallon säger, är att rädda dem som är utanför i vattnet,  och inte att få dem som är innanför att känna sig bekväma. Detsamma gäller kyrkan.

 

De viktigaste elementen i Sycamore

Här är några av nyckelelementen i Sycamore som kan hjälpa er att ta ställning till om den är ett bra val för ert sammanhang:

Sycamore är en informell kurs om den kristna tron och dess relevans för livet i dag. Den ger utrymme för att möta andra, dela tankar, utforska vad man tror på och fundera på saker som är verkligt angelägna.

Varje kurstillfälle med Sycamore omfattar en kort film och tid för diskussion. Det är ingen press och inget åtagande. Människor kan vara sig själva utan någon rädsla för att bli dömda. Det blir en känsla av gemenskap, en anda av vänskap, en del spännande samtal och ofta lite god mat. Alla är välkomna.

De högkvalitativa filmerna är engagerande, tankeväckande och tillgängliga för dem som har liten eller ingen religiös bakgrund. De utforskar den kristna traditionens rikedom från ett katolskt perspektiv och knyter ihop det grundläggande kristna budskapet med en vision av det sakramentala och moraliska livet. De tilltalar människor från olika kristna traditioner och bakgrunder. Filmerna presenteras av fader Stephen Wang, en katolsk präst med mycket erfarenhet av undervisning och mediaarbete, och de inkluderar också gatuintervjuer med och vittnesbörd från vanliga kristna.

Sycamore är först och främst en självständig kurs för utforskning och ”första evangelisation”. Den söker att dela det som är kristendomens hjärta med dem som inte har hört talas om det förut, eller med dem vars förståelse är mycket begränsad. Den skapar ett utrymmer för ärlig och öppen diskussion om tron och om livet i allmänhet. Den hjälper människor att, om de vill, svara på vad de har hört genom att ta de första stegen i tron.

Men Sycamore kan också utgöra en del av ett större helt av trosutbildning, katekes och sakramental förberedelse. Serie 1 (tillgänglig nu) utforskar grunderna i den kristna tron. Serie 2 (under framtagande) går djupare in i tron, kyrkan, kristet liv, bön och sakrament. Det finns extramaterial och alternativa upplägg för varje avsnitt för dem som använder filmerna som del av ett undervisnings- eller kateketprogram.

Ni väljer den ”väg” som är bäst för er situation. Sycamore är en modulkurs och det finns olika ”vägar” genom filmerna, beroende på era deltagares behov och tillgången på tid. Ni kan till exempel välja en tioveckors utforska-kurs eller en kortare sjuveckors introduktionskurs. När Serie 2 är färdig, kommer det att finnas olika kateketiska vägar genom filmerna (till exempel en tjugoveckors RCIA-kurs eller en tolvveckors konfirmationskurs).

Sycamore har framtagits för församlingar, skolor, universitet och därutöver. Den utvecklar ledare, bygger gemenskaper, skapar äkta vänskap och hjälper den omgivande kristna gemenskapen att bli öppnare och mer välkomnande. Diskussionsfrågor är inbakade i filmen, så att avsnitten kan köras mycket smidigt.

Samtliga Sycamores resurser är fritt tillgängliga för användning genom vår policy om “öppen tillgång”. De innebär ingen kostnad vare sig för församlingar och pastorat eller för enskilda privata användare. Denna princip om öppen tillgång möjliggörs uteslutande genom generösa bidrag från enskilda liksom från stiftelser och fonder. Det är vår förhoppning att kyrkor och församlingar som använder materialet också själva blir regelbundna bidragsgivare och hjälper oss att fortsätta vårt arbete.

Varför ”Sycamore”? I Bibeln kommer Jesus till staden Jeriko. En man vid namn Sackaios är så nyfiken på Jesus att han klättrar upp i ett sykamorträd för att se bättre. När han slutligen möter Jesus börjar de samtala och hans liv förändras för evigt.

Filmerna, extramaterial och träningsmaterial för gruppledare är tillgängliga online på sycamore.fm

Sycamore är en UK Charity (”Sycamore Roman Catholic Charity”, CIO Number 1182843). Alla pengar som vi får in genom abonnemang och donationer används till att främja Sycamores arbete och mission.

För information och råd om Sycamore i Sverige vänligen kontakta: Ulrika Erlandsson: Ulrika.Erlandsson@katolskakyrkan.se

Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se

(C) VÅR POLICY OM “ÖPPEN TILLGÅNG”

Efter en tid av utvärdering och bön har Sycamores styrelse beslutat att tillgängliggöra sitt material efter principen om öppen tillgång, helt kostnadsfritt och för obegränsad tid.

 • Sycamores alla resurser finns nu som “öppen tillgång”
 • Det är kostnadsfritt att använda materialet
 • Vi är mycket tacksamma för stöd och bidrag via vår nya donationssida

Tidigare (före mars 2020) var filmer och församlingsmaterial tillgängligt enbart genom betalt abonnemang. Hädanefter kan vem som helst få tillgång till Sycamores filmer och resurser, kostnadsfritt och utan registrering.

Varför har vi fattat detta beslut? Covid-19-pandemin har givit oss en fördjupad insikt om människors stora behov av tro och gemenskap, och om församlingarnas motsvarande behov av material för att kunna nå ut. Vi tror att Sycamores resurser kan vara en verklig välsignelse för våra kristna församlingar liksom för många som söker efter mening i tillvaron. Det finns ett så stort behov av evangelisation, katekes, trosundervisning och religiös fortbildning. Vi vill dela med oss av Sycamores resurser så brett som möjligt, och vi tror att den nya “öppen tillgång”-modellen är det bästa sättet.

Den nya modellen innebär att vi måste söka ekonomiskt stöd och bistånd på nya vägar. Om du har möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag för att hjälpa Sycamore att fortsätta sitt arbete, besök vår donationssida här. Vi är särskilt tacksamma om församlingar och  pastorat som använder materialet har möjlighet att ge regelbundet stöd via donationssidan:

Be för Sycamores uppdrag som också är Kyrkans – att förhärliga Gud, att dela evangelium, och att hjälpa människor att upptäcka Guds kärlek genom Jesus Kristus.

(D) EXTRA DISKUSSIONSFRÅGOR TILL VARJE FILM

Anmärkning: Det är tre diskussionstillfällen i varje film, med fyra frågor till varje tillfälle. Huvudfrågan i varje avsnitt – i fetstil – är redan översatt i undertexterna, men det finns inte tillräckligt skärmutrymme för de tre ytterligare frågorna. Därför har vi översatt alla fyra frågorna till varje avsnitt nedan. Vänligen printa ut dem åt era gruppledare, så att de också har de tre ytterligare frågorna till hands för diskussionerna.

 

AVSNITT 1

1A:

 • Vilka lekar eller aktiviteter tyckte du om som barn?
 • Vilket var ditt favoritgodis eller din favoritmat som barn?
 • Vilken del av världen växte du upp i och hur var den?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

1B:

 • Vad tror du människor söker mest efter i livet?
 • Vad är lycka? Är den möjlig att finna?
 • Om du visste att världen skulle gå under om en timme, vad skulle du göra?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

1C:

 • Vad hjälper dig att koppla av och varva ner?
 • Vilket råd skulle du ge någon som säger att han/hon är alltför upptagen?
 • Hur skulle du klara dig utan din mobiltelefon eller internet?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 2

2A:

 • Vad trodde och praktiserade dina far- och morföräldrar när det gäller religion?
 • Hade du några religiösa traditioner hemma eller i skolan när du växte upp?
 • Är människor omkring dig övervägande religiösa eller icke-religiösa? Vilka är de viktigaste religionerna i ditt område?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

2B:

 • Varför tror du många människor finner det svårt att tro på Gud?
 • Känner du någon som förlorat sin kristna tro och varför?
 • Känner du någon som konverterat till en annan religiös tro och varför?
 • Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

 

2C:

 • Vad tror du själv när det gäller Guds existens?
 • Tror du det finns goda skäl att tro på Gud?
 • Vilka är de mest imponerande religiösa personer du känner (personligen eller från historien eller från dagsnyheterna)?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 3

3A:

 • Vilka kyrkor eller religiösa byggnader har du besökt? Vilken är din favorit och varför?
 • Vad slog dig när det gäller de kyrkor eller religiösa byggnader du har besökt? Vilka drag lade du särskilt märke till?
 • Vilken är din favoritplats i världen och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta avsnitt?

 

3B:

 • Om du var Gud, vad skulle du göra för att övertyga människor om din existens?
 • Om Gud existerar, tror du han skulle vilja meddela sig med oss? Varför?
 • Vad anser du om tanken att Gud är ”personlig”: att han skapat oss och känner oss och älskar oss?
 • Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

 

3C:

 • Vad faller dig in när du tänker på Jesus? Vad har du lärt dig eller snappat upp om honom?
 • Varför tror du Jesus är så viktig för människor med kristen tro?
 • Vad förknippar du med tanken på kristendomen eller kristna?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 4

4A:

 • Tror du på under?
 • Vad förknippar du med jul och påsk? Vet du något om den kristna betydelsen av jul och påsk?
 • Vad vet du om några andra religiösa fester eller sekulära högtider?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

4B:

 • Känner du till någon som gett sitt liv för någon annan eller för en sak?
 • Kan du tänka dig en situation där du skulle ge ditt liv för någon annan?
 • Hur skulle du reagera om du fick veta att någon hade gett sitt liv för dig?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

4C:

 • Tror du på livet efter döden? Vad tror du händer med oss efter döden?
 • Varför tror du många har svårt att tro på ett liv efter döden?
 • Vad anser du om idén att Jesus dog och uppstod från de döda för oss? Vilken skillnad gör det?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 5

5A:

 • Har du någon gång haft ett ögonblicks inspiration eller någon sorts andlig erfarenhet?
 • Vad hjälper dig att finna frid och ro i ditt liv?
 • Vad gör du inför ett viktigt beslut?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

5B:

 • Vilka är dina bästa upplevelser av gemenskap eller familj?
 • Kan du beskriva din idealgemenskap?
 • Vilken person har haft störst inflytande på ditt liv och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

5C:

 • Har du varit på någon slags gudstjänst någon gång? Vilka tecken och symboler minns du?
 • Vad är ditt intryck av kristna och kristendom?
 • Vad anser du om tanken att vi får kontakt med Gud genom dyrkan och trosgemenskap?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 6

6A:

 • Vilka är dina favoritböcker eller favoritfilmer?
 • Vilken är din favoritserie på TV?
 • Vad för slags musik lyssnar du på?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

6B:

 • Var söker du efter ledning eller inspiration när du behöver det?
 • Har du någonsin läst Bibeln?
 • Har du läst eller studerat något om heliga skrifter från andra religiösa traditioner?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

6C:

 • Känner du till några bibelhistorier eller historier från andra religiösa traditioner?
 • Har någon av dessa berättelser hjälpt eller inspirerat dig? Vilken är din favorit och varför?
 • Om Bibeln kunde svara på alla frågor, vilken fråga skulle du ställa?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 7

7A:

 • Vad får oss att lita på vissa människor mer än andra?
 • Vilka människor litar du mest på och varför?
 • Tycker du i allmänhet att det är bra att lita på människor?
 • Vilka tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

7B:

 • Vilka var de viktigaste religiösa eller mänskliga eller moraliska värdena eller principerna som du växte upp med?
 • Har dina trosföreställningar eller värden ändrat sig med åren?
 • Vilka är dina viktigaste värden i dag och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

7C:

 • Vad anser du om tanken att ta ett trossteg? Tilltalar den dig? Eller vad hindrar dig?
 • Tror du tron kan motiveras eller är den alltid oförklarlig?
 • Kan du minnas en risk som du har tagit? Var det värt det?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 8

8A:

 • Har du någonsin bett eller gått till en gudstjänst? Hur var det?
 • Om du ber: Varför ber du? Hur ber du vanligen?
 • Om du inte ber: Vad håller dig tillbaka?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

8B:

 • Tror du bön kan göra en skillnad i människors liv?
 • Känner du andra människor som ber? Vet du varför eller hur de ber?
 • Om Gud är allsmäktig, varför tror du han ibland tycks ignorera våra böner?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

8C:

 • Varför tror du många människor tycker det är svårt att be?
 • Vad anser du om tanken att Gud lyssnar på oss och vill besvara våra böner?
 • Vad tycker du om tanken att be tillsammans med andra människor?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 9

9A:

 • Tror du att det finns något som är rätt och fel?
 • Tror du moralen ändras från en kultur eller ett land eller en religion till en annan?
 • Tror du mänskliga varelser är fria? Tror du människor kan förändras?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

9B:

 • Varifrån får människor sina moraliska värderingar? Vad påverkar dem?
 • Vem har varit den främsta moralguiden eller inspirationen i ditt liv?
 • Tror du vi behöver moralisk vägledning från Bibeln eller någon annanstans, eller kan vi fundera ut allting själva?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

9C:

 • Vad skulle du vilja åstadkomma i livet?
 • Vad skulle du vilja bli ihågkommen för?
 • När du var barn, vad ville du bli när du blev stor?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 10

10A:

 • Vad är kärlek?
 • Kan man älska någon även om man inte tycker om dem? Eller om de inte tycker om oss?
 • Tror du uppoffrande kärlek är möjlig? Är det klokt?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

10B:

 • Vem är den kärleksfullaste människa du har känt personligen och varför?
 • Vem är det bästa exemplet på mänsklig godhet som du känner till? Vad gör den personen så speciell?
 • Vad tror du är livets syfte?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

10C:

 • Vad anser du om tanken att Gud älskar oss och vill att vi älskar honom tillbaka?
 • Vad anser du om tanken att vi kan lära känna Gud genom hans son Jesus Kristus?
 • Om du visste att Gud lyssnade på dig, vad skulle du säga till honom eller fråga honom?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 11

Kristendomens hjärta – om trosbekännelsen och Treenigheten

 

11A

. Tänk på några berömda varumärken eller reklamparoller. Varför fungerar de?

. Vilka symboler används av de olika religionerna? Vad betyder de?

. Hur många kristna symboler kommer du på? Vad står var och en av dem för?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

11B

. Har du någonsin känt Guds närvaro i ditt liv? Vad betydde den erfarenheten för dig?

. Vad kommer du att tänka på när du tänker på Jesus? Hur skulle du förklara honom för någon      annan? Vad betyder han för dig?

. Var fick du kunskap om Jesus? Var kommer dina idéer från?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

11C

. Hur skulle du beskriva Gud för någon som inte visste någonting om honom?

. Vilka är dina favoritbilder av Gud eller idéer om Gud?

. När du ber, talar du till ”Gud”, ”Fadern”, ”Jesus” eller ”den helige Ande”? Vet du varför? Vilken skillnad gör det för din bön?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 12

Skapelse, fall, räddning

 

12A

. Tror du människor är annorlunda än andra djur?

. Vad är skönhet? Vilka är de vackraste saker du någonsin har sett, hört eller upplevt?

. Vilka exempel på mänsklig godhet kan du komma på?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

12B

. Tror du det är möjligt att finna mening i lidande?

. Varför tror du folk lider? Går det att undvika lidande?

. Varför tror du folk syndar och ibland utövar ondska?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

12C

. Tror du att du behöver en räddare?

. Tror du är Jesus är Frälsaren? Vad hjälper dig att tro eller vad håller dig tillbaka?

. Vad skulle du göra i ditt liv om du inte var rädd och visste att du inte kunde misslyckas?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 13

Den kyrkliga gemenskapen – varför behöver vi kyrkan?

 

13A

. Vad söker du i ditt ideala samhälle?

. Vilka är dina erfarenheter av kyrka och kristen församling?

. Om du kunde utforma ett perfekt församlingscenter, vad skulle då finnas där och varför?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

13B

. Vilka olika kristna kyrkor eller samfund har du stött på? Hur skiljer de sig åt? Vilka särskilda gåvor eller utmärkande drag har var och en av dem?

. Vilka saker förknippar du särskilt med Katolska kyrkan?

. Tror du att kristna behöver en historisk, apostolisk kyrka som går ända tillbaka till Jesus? Eller är detta mindre viktigt?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

13C

. Tror du man kan vara kristen utan att höra till en kyrka?

. Vart kan vi vända oss för att få kristen visdom, undervisning och vägledning, förutom i bibeln?

. Hur tror du kristna kan bli mer förenade?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 14

Dopets och konfirmationens sakrament

 

14A

. Vilken är den intressantaste eller mest inspirerande gudstjänst du har varit med om? Vad fäste du dig mest vid?

. Har du varit i kyrkan när någon firade ett sakrament? Vilket? Vad kommer du ihåg av gudstjänsten?

. Kan du dela med dig av några särskilda sätt på vilka Jesus har ”talat” till dig eller ”berört” ditt liv?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

14B

. Om du kunde börja om på nytt med Guds hjälp och förändrade en enda sak hos dig själv, vad skulle det vara?

. Vad stimulerar dig i kunskapen om att du har blivit döpt eller att du kanske ska bli döpt?

. Vad gör det svårt för dig att tro eller att vittna inför andra människor om din tro?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

14C

. Vem är den visaste person du har känt? Vad gör henne/honom speciell?

. Har du bett till den helige Ande? Om du kunde be om en enda andlig förmåga (t ex profeterande, medkänsla, utförande av mirakler eller undervisning), vilken skulle det vara och varför?

. Om du är konfirmerad: Vad minns du av din konfirmation? Vilken skillnad gjorde den för dig? Om du förbereder dig för konfirmation: Varför vill du bli konfirmerad?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 15

Den heliga eukaristin – mässans innebörd

 

15A

. Om Gud är överallt, vad är det då för vits med att gå i kyrkan på söndagarna?

. Vilken är din erfarenhet av att komma till mässan eller andra kristna söndagsgudstjänster?

. Vilka delar av mässan eller vilka symboler inuti mässan tycker du är mest intressanta eller till störst hjälp?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

15B

. Vilka stunder känner du dig närmast Gud?

. Har du någonsin erfarit Guds närvaro i kyrkan?

. Vad tänker du kring Jesus verkliga närvaro i eukaristin? Är den svår eller lätt för dig att tro på? Vilken skillnad skulle den kunna göra för ditt liv och din tro?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

15C

. Om du upptäckte att någon hade dött för att rädda ditt liv, vilken skillnad skulle det göra?

. Kan du beskriva några kors eller krucifix du har sett? Hur tänker du kring idén att Jesus offrade sitt liv på korset för att lyfta av våra synder och skänka oss frälsning?

. Vad tycker du om idén att mässan är ett offer som förenar oss med Jesu kors? Vilken skillnad skulle den kunna göra för ditt liv och din tro?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 16

Förlåtelse, helande och mission – om bikten och vårt uppdrag att ge tron vidare

 

16A

. Tror du det är möjligt att förlåta? Kan du ge några exempel (utan att dela med dig av något alltför personligt!)?

. Varför är det svårt att övervinna våra synder och ovanor? Vad kan vi få hjälp av (utan att ge alltför många personliga detaljer!)?

. Vilka positiva erfarenheter har du haft av att bikta dig (var snäll och dela inte med dig av dina egentliga synder)?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

16B

. Vilket slags stöd behöver den mest som är sjuk?

. Hur tror du vi skulle kunna anstränga oss mer för att hjälpa sjuka som samhälle i allmänhet och som kristen församling?

. Har du någon erfarenhet av helande, antingen fysiskt, psykologiskt eller andligt?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

16C

. Vilken är din erfarenhet av att tala om religion eller dela med dig av din tro till andra? Är det lätt eller svårt?

. Hur har andra människor delat med sig av sin kristna tro till dig eller vittnat om vad de tror på?

. Hur skulle du i praktiken kunna dela med dig av din tro till andra? Vad hindrar dig?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 17

De kristna kallelserna: det vigda livet, äktenskapet

 

17A

. Har du någonsin känt dig kallad eller inspirerad att göra något?

. Vilken kallelse tycker du är mest inspirerande och varför? Kan du komma på några kristna helgon och vilka kallelser var och en av dem hörsammade?

. Hur upptäckte du din egen kallelse eller livsstil? Vilka ”tecken” talade till dig längs vägen? Vart vände du dig för vägledning? Eller vad söker du nu?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

17B

. Vilka saker hjälper till att skapa ett bra äktenskap och en lycklig familj?

. Kan du komma på några par som har varit goda äktenskapliga föredömen för dig och varför?

. Vilka är de viktigaste värdena i familjelivet? Vad kan göra familjelivet svårt? Vad kan hjälpa familjer att återupptäcka helande och frid?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

17C

. Känner du några präster eller religiösa bröder/systrar, munkar, nunnor etcetera?

. Vad vet du om deras sätt att leva, deras arbete, deras böneliv?

. Vilka gåvor tror du de kan bidra med till kyrkan och samhället?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 18

Kyrkans sociallära

 

18A

. Vilka är de mest omhändertagande och medkännande människor du har känt och varför?

. Kan du ge exempel på hur respekten för mänsklig värdighet har förbättrats under de senaste decennierna?

. Finns det sätt på vilka mänsklig värdighet hotas i vårt samhälle i dag? Vilka exempel kan du ge på människor som arbetar med att försvara andras värdighet och rättigheter?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

18B

. Vad behöver man för att bygga ett bra samhälle? Vilka värden, sociala strukturer eller lagar är viktigast?

. Tror du att kristendomen begär av dig att du ska vara mer ”vänstervriden”, ”högervriden”, mer ”socialist” eller ”kapitalist”?

. Om du ville driva en kampanj och ändra på något i samhället, hur skulle du rent praktiskt gå till väga på effektivast tänkbara sätt?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

18C

. Tycker du att man alltid ska tala sanning?

. Vilka är de mest pålitliga människor du känner? Vad är det med dem? Vet du vad som gjorde dem sådana?

. Har du någon erfarenhet av att känna dig kallad att följa ditt samvete, även när det var svårt (men utan att berätta något alltför personligt)?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 19

Konsten att be – konkreta tips på bön i din vardag

 

19A

. Varför tror du folk ber? Vad får dem att sätta igång?

. Vilka är fördelarna med att be? Vilken skillnad gör det egentligen?

. Vilka saker kan få oss att sluta be?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

19B

. Har dina böner någonsin besvarats?

. Vilken är din erfarenhet av att läsa eller be med Bibeln?

. Tycker du det är lätt att tala med Gud? Att säga ”tack” eller ”hjälp” eller ”förlåt”? Att sitta i tystnad?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

19C

. Vilket sätt att be är din favorit eller ditt vanligaste sätt att be?

. Tog du till dig några religiösa vanor eller sätt att be hemma när du växte upp? Vilka är de religiösa seder och bruk du tycker mest om?

. Vilket råd skulle du ge till någon som ville börja be?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

AVSNITT 20

Maria och hoppet om himlen – helgonens betydelse, det eviga livet

 

20A

. Om någon uppfann ett piller som innebar att du aldrig skulle dö, skulle du ta det?

. Hur tycker du vi handskas med döden i vårt samhälle i dag? Vilka seder eller traditioner förknippar du med döende och död i din kultur?

. Vilken skillnad gör det att veta att vi möter Guds dom efter döden? Att vi har hoppet om ett evigt liv?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

20B

. Kan du komma på några välkända helgon? Vad är de berömda för?

. Vilket är ditt eget favorithelgon och varför? Vilken är din erfarenhet av att lära känna helgonen och be till dem?

. Vad tycker du om tanken att Gud kallar dig att bli helgon? Vad kan du göra åt det?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

20C

. Om du tänker på himlen, hur föreställer du dig att den är?

. Vad betyder jungfru Maria för dig personligen? Hur förhåller du dig till henne? Vad har hjälpt dig att lära känna henne? Vilka frågor har du om tillbedjan av Maria?

. Vilka praktiska saker skulle kunna hjälpa dig att växa till i din kristna tro i det här stadiet av ditt liv? Vilka beslut eller steg skulle du kunna ta?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

 

 

 

För information och råd om Sycamore i Sverige vänligen kontakta:

Ulrika Erlandsson: Ulrika.Erlandsson@katolskakyrkan.se

Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se

Many thanks to JS for his help in translating this text and all the Sycamore Swedish subtitles. And thank to Ulrika for her support in bringing Sycamore to Sweden.

 

 

We Need Your Help

Sycamore is bringing people together and helping them grow in faith. Your support means we can keep the Sycamore resources completely free to use so that everyone can benefit. Please become part of our mission and donate now.