Wil je Sycamore organiseren?

Tekst hier in pdf te downloaden

Sycamore bestaat uit 20 mooi gefilmde inleidingen over het katholieke geloof. Hieronder staan de thema’s die aan bod komen. De eerste 10 films zijn al ondertiteld.

Thema’s van de films + om de films te kijken, klik hier

 1. Op zoek naar geluk
 2. Het bestaan van God
 3. Een God die spreekt
 4. Wie is Jezus?
 5. De heilige Geest en de Kerk
 6. De Bijbel
 7. Het geschenk van het geloof
 8. De kracht van het gebed
 9. Ware vrijheid ontdekken
 10. De betekenis van liefde
 11. Het licht van Christus
 12. Schepping, zondeval, verlossing
 13. De gemeenschap van de Kerk
 14. Doop en Vormsel
 15. De heilige Eucharistie
 16. Vergeving, genezing en heenzending
 17. De christelijke roepingen
 18. De sociale leer van de Kerk
 19. Hoe kun je bidden
 20. Maria en de hoop op de hemel

Denk je erover om Sycamore-bijeenkomsten in de parochie te organiseren, lees dan onderstaande tekst rustig door. In 10 stappen wordt uitgelegd hoe je Sycamore kunt geven.

I Instrument voor evangelisatie en (pre-)catechese

II Opzet van een bijeenkomst – lokaal en online

III Diverse trajecten

IV Bij de Catechismus en Youcat

V Vragen en samenvattingen

VI Promotie

VII Gebed

VIII Wat na Sycamore?

IX Financiën

X Registreren

 

I Instrument voor evangelisatie en (pre-)catechese

Het is een aanbod waarin geprobeerd wordt om het hart van het christelijk geloof mee te delen aan degenen die daarvan nog geen of slechts heel beperkte kennis hebben. Het biedt ruimte voor een eerlijk en open gesprek over geloof en het leven in het algemeen. Het helpt mensen, als ze dat willen, te reageren op wat ze hebben gehoord door eerste stappen in het geloof te zetten.

Sycamore kan ook onderdeel zijn van een groter aanbod van geloofsvorming, catechese of sacramenten-voorbereiding. 

Het begint met de basis van het christelijk geloof en gaat dan dieper in op de geloofsbelijdenis, de Kerk, christelijk leven, gebed en de sacramenten

“De benadering van Sycamore is veelomvattend, door en door katholiek, op verschillende manieren inzetbaar, dynamisch, interactief en van hoge kwaliteit.” (Fr Jon Bielawski, directeur evangelisatie van het bisdom Plymouth)

U kiest zelf op welke manier u de films in uw situatie het beste kunt inzetten. Sycamore is een cursus met modulen en er zijn verschillende “routes” voor de films die u kunt bewandelen, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en de beschikbare tijd. U kunt kiezen voor een “zoektocht” voor een “evangelisatie-groep” (bijvoorbeeld een zoektocht van tien weken of een introductiecursus van zeven weken).

Sycamore is gemaakt voor parochies, scholen, studentenpastoraat en wat dies meer zij. Het programma bereidt begeleiders voor, draagt bij aan het opbouwen van een gemeenschap, heeft echte vriendschappen tot gevolg en helpt de christelijke gemeenschap in groter verband opener en gastvrijer te worden. De vragen voor de gespreksgroepen zijn zodanig in de films verwerkt dat de bijeenkomsten makkelijk te organiseren zijn.

Al het Sycamore-materiaal is kosteloos te gebruiken door het beleid van “vrij gebruik”. Aan het materiaal zijn noch voor de kerkgemeenschap of parochie noch voor de deelnemers kosten verbonden. Dit model van “vrij gebruik” is mogelijk dankzij de vrijgevigheid van donateurs en liefdadigheidsfondsen. We hopen dat parochies en geloofsgemeenschappen die het materiaal gebruiken regelmatig willen doneren en ons helpen dit werk voort te zetten.

Ook is het goed contact/overleg te hebben met de parochieverantwoordelijke, en het aanbod van daaruit op te zetten. Zeker als het een lokaal aanbod is. Nadien zal men mogelijk ook verder willen en daarvoor is de parochie de aangewezen plek …

 

II Opzet van een bijeenkomst – lokaal en online

Terugkerend schema

Een vast moment in de week

Goed voorbereiden – vooraf de films kijken en de vragen doornemen

Gespreksleiders trainen

Goede promotie (zie bij VI)

Gebed bidden (zie VII)

Gespreksgroepjes (zie ook bij online)

Bij een bijeenkomst blijven de groepjes de hele bijeenkomst dezelfde samenstelling hebben. Een volgende bijeenkomst mogen nieuwe groepjes worden geformeerd, maar ook dan blijft het groepje de hele bijeenkomst hetzelfde.

De gesprekken kunnen elke bijeenkomst min of meer dezelfde indeling hebben:

 • De gespreksleider stelt zich voor en beschrijft kort zijn/haar taak: bij het thema houden en zorgen dat iedereen aan bod komt, dat men naar elkaar luistert … uitwisselen en niet zozeer discussiëren.
 • Kort voorstelrondje (ook bij een volgende bijeenkomst als er nieuwe mensen zijn).
 • De vragen bespreken.
 • Afronden, bedanken en zeggen dat ze de volgende keer weer welkom zijn.

Lokaal

Sycamore is ontmoeting- samenkomen en ontmoeten – zo mogelijk met een maaltijd. Daarna samen de inleiding bekijken en bespreken.

Van bijv. 19.30 uur tot 21.15/21.30 uur

19.30 Inloop en ontmoeting, koffie/thee

20.00 Film en gesprekken

21.15 Afronden

Met maaltijd. Bijv. 18.45 uur tot 21.30 uur

18.30 Inloop

18.45 Maaltijd

19.45 Film en gesprekken, koffie/thee

21.15 Afronden

Wat is nodig voor een lokale bijeenkomst?

Met een maaltijd is er een kookteam nodig en mensen die de boodschappen doen. Er kan een schema worden gemaakt zodat niet elke week dezelfde mensen koken.

Zonder maaltijd is alleen nodig: koffie/thee, frisdrank en eventueel wijn, bier.

En verder: apparatuur (laptop/beamer).Iemand is ‘gastheer’, ‘gastvrouw’ om de mensen bij de deur te verwelkomen.

Wie schenkt koffie en later de drank? Wie bedient de apparatuur? Wie houdt het welkomstwoordje vooraf aan de inleidingen (zie hieronder) en wie sluit af? Het is ook goed dat het team vooraf kort samen bidt. Bijv. enkele bekende gebeden samen bidden: Onze Vader, Weesgegroet, het gebed van Sycamore (zie VII).

Woordje vooraf aan de film

Een korte introductie is nodig. Zeker als er op voorhand bepaalde dingen zijn uit te leggen, mag dit praatje niet ontbreken. En bij elke bijeenkomst is het goed om de mensen welkom te heten en kort de bijeenkomst door te nemen en de ‘spelregels’ van de gespreksgroepjes te herhalen. Mensen kunnen immers ook bij een latere bijeenkomst nog instromen. Maar het welkomstwoordje mag ook niet te lang zijn.

Online

Abonnement bij Zoom/Teams/Skype. Vaardigheid hiermee is nodig, o.a. films delen, indelen gespreksgroepen e.d.

Van bijv. 20.00 tot 21.15/21.30 uur

20.00 Ontmoeting

20.15 Film en gesprekken

21.15 Afronden

Voor tips of vragen, mail ons: info@rk-alphacentrum.nl

Bij de uitnodiging/promotie kan gezegd worden dat men welkom is (tijd) met een eigen gemaakt kop koffie of thee.

Het is goed dat het team zo mogelijk vooraf kort samen bidt. Bijv. enkele bekende gebeden samen bidden: Onze Vader, Weesgegroet, het gebed van Sycamore (zie VII)

Woordje vooraf aan de film met een korte introductie is nodig. En elke bijeenkomst is het goed om de mensen welkom te heten en kort de bijeenkomst door te nemen en de ‘spelregels’ van de gespreksgroepjes te herhalen. Maak het niet te lang.

Gespreksgroepje online

Om het gespreksgroepje de hele bijeenkomst dezelfde samenstelling te laten hebben is enige know-how nodig van bijv. Zoom. Kom je er niet uit, mail ons gerust.

 

III Diverse trajecten

De twintig films laten zich telkens nieuw combineren, zodat er meerdere trajecten mogelijk zijn.

Met de tien eerste inleidingen zijn deze trajecten te maken:

Kennismaken met het christelijke geloof

A)  7 bijeenkomsten: Films 2,3,4,6,7,8,5

B) 10 bijeenkomsten: Films 1,2,3,4,6 + dag (7,8), 5,9,10 (opbouw met extra dag/bijeenkomst en gebed)

Catechumenaat naar Doop toe

7 bijeenkomsten: Films 4,6,7,5,8,9,10

Advent           

4 bijeenkomsten: Films 1,3,6,8 met eigen vragen, klik hier

40-dagentijd

6 bijeenkomsten: Films 2,4,5,7,9,10 met eigen vragen, klik hier

Ouders 1e Communie, Vormsel, Doop van kind

A) 4 bijeenkomsten: Films 4,6,5,8

B) 2 bijeenkomsten: Films 4,8

Gebedsgroepen, huiskringen e.d.

A) 3 bijeenkomsten: Films 4,5,8 (of 9 of 10)

B) 5 bijeenkomsten: Films 4,5,8,9,10

Meer mogelijkheden in Engels, klik hier

 

IV  Bij de Catechismus en Youcat

Alleen in het Engels. Klik hier

 

V Vragen en samenvattingen

Alle vragen bij de films zijn te downloaden, klik  hier

Er zijn extra vragen voor de Advent en Veertigdagentijd, klik hier

Van elke inleiding is een samenvatting beschikbaar, klik hier

 

VI Promotie

Probeer het aanbod ruim bekend te maken, zowel onder parochianen als (nog?) niet-parochianen. Er is een banner beschikbaar voor websites. Mogelijk komt er op termijn meer promotiemateriaal. Klik hier

 

VII Gebed

Dit gebed kan gebeden worden bij het opzetten van een Sycamore-bijeenkomst en vooraf aan elke bijeenkomst. Het is niet zozeer bedoeld om het met de deelnemers samen te bidden. Uitgeprint of doorgemaild kan het wel goed aan anderen gegeven worden om mee te bidden. Klik hier

Gebed

Heer Jezus,eens naderde U onze steden, huizen en harten.Ooit stonden velen langs de weg om U te begroeten.Iemand klom in de Sycamore-boom om U te zien.

Nu lijkt het stiller.Laat daarom uw Kerk zijn als de boom,die het mogelijk maakt U te zien.Dan kunt U ons bij naam roepen en zeggen:Vandaag wil Ik bij jou te gast zijn.

Maakt U dit aanbod vruchtbaar.Nadert U ook hierdoor vandaag onze steden, huizen en harten,zodat velen U gaan begroeten en vol vreugde ontvangen.

Maria, Bron van Hoop,aan uw voorspraak vertrouwen wij Sycamore toe.

Heilige Zacheüs, bid voor ons.

 

VIII wat na Sycamore?

Wees erop voorbereid dat mensen na Sycamore verder willen.

Er zijn in totaal 20 filmpjes beschikbaar. We hopen ze allemaal op enig moment Nederlands ondertiteld te kunnen aanbieden.

Voor andere vervolgmogelijkheden kunt u bijv. kijken op www.rk-alphacentrum.nl

Daar vindt u Catholicism, CaFE, 3 Minuten-Catechese. En verder is er in de Nederlandse taal natuurlijk veel meer goed katholiek catechesemateriaal. Mail ons als we u tips kunnen geven hieromtrent.

En misschien wil men wel meedoen aan een Alpha in katholieke setting. We denken graag met u mee.

Ook is er een aanbod via internet voor wie het katholiek geloof verder wil verkennen samen met een persoonlijke e-coach. Kijkt u daarvoor op www.hoevindjeGod-online.nl

 

IX Financiën

Bepaal hoe Sycamore gefinancierd wordt. Gewoonlijk voorziet de parochie in de benodigde afspeelapparatuur (dit zijn eenmalige kosten).

Lokaal

Aan de genodigden kan bij een lokaal aanbod een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor de consumpties (eventuele maaltijd) en verdere aankleding. Hiertoe kan een mandje of bus worden neergezet. Er kan een richtbedrag worden genoemd, maar er mag op mensen die niet betalen geen druk worden uitgeoefend.

Online

Veel parochies hebben inmiddels een abonnement bij bijv. Zoom. Vraag of dat gebruikt mag worden. Verder zijn er waarschijnlijk geen kosten.

 

X Registreren

Mocht u met Sycamore gaan werken wilt u zich dan aanmelden bij:

* Sycamore Engeland: klik hier

en

* Katholiek Alpha Centrum: info@rk-alphacentrum.nl

Dan kunnen we ook deelnemers naar u doorverwijzen.

 

Veel zegen met uw Sycamore-aanbod!

Helen OpstalJeroen Smith pr.Katholiek Alpha Centrum – maart 2021

www.rk-alphacentrum.nl / info@rk-alphacentrum.nl

 

We Need Your Help

Sycamore is bringing people together and helping them grow in faith. Your support means we can keep the Sycamore resources completely free to use so that everyone can benefit. Please become part of our mission and donate now.