Swedish - Svenska

Välkommen till Sycamore!

Detta avsnitt förklarar hur man kan använda Sycamore med svensktalande grupper och på svensktalande områden. Vår website är huvudsakligen på engelska, men detta svenskspråkiga avsnitt talar om allt du behöver veta för att köra ett sycamoreprogram i ett svenskspråkigt sammanhang.

Det består av fyra delar: (A) Hur man tecknar sig för kursen. (B) Vad är Sycamore? En sammanfattning för svenskspråkiga. (C) Hur man använder undertexter/filmtexter. (D) Extra  diskussionsfrågor på svenska till varje film.

I framtiden hoppas vi översätta de andra delarna av denna website, inklusive planerings- och träningsdelarna för ledare. Men tills vidare hoppas vi att ni har tillräckliga resurser här för att köra ett fungerande sycamoreprogram på ert språk.

Kontakta oss gärna med förslag på hur vi kan stötta er när det gäller användningen av Sycamore på ert språk.

(A) HUR MAN ANVÄNDER UNDERTEXTER/FILMTEXTER

[OBS: Undertexter är för närvarande tillgängliga för sessioner 1-10. När de nya sessionerna 11-20 dyker upp i mars 2020 kommer undertexterna att finnas tillgängliga från september 2020.]

Alla filmer är textade på svenska. Denna text inkluderar de huvudsakliga diskussionsfrågorna som visas på skärmen tre gånger under varje avsnitt. Ni kan därför köra ett avsnitt av Sycamore utan hjälp av andra resurser.

För att få tillgång till filmerna måste ni teckna ett abonnemang (STREAMING).

(i) Klicka på (CC) i nedre högra hörnet på videon:

(ii) Välj sedan språk och klicka på det:

(iii) Undertexter på önskat språk ska nu visas när ni kör filmen

 

FÖR ATT LADDA NER UNDERTEXTERNA OCH ANVÄNDA DEM OFFLINE

(i) Ladda ner själva filmen genom att använda DOWNLOAD-länken. Spara denna videofil.

(ii) Ladda ner undertextfiler separat. Ni kan ladda ner dem i en enda zipfil härifrån – NEDAN.

(iii) När ni kör videofilen på er egen videospelare, ska det finnas en möjlighet att ADD SUBTITLES/CAPTIONS till denna video. Ni kan sedan lägga till/ladda upp den relevanta undertext/filmtext-filen.

Informationen nedan är från Vimeo Help Centre som rekommenderar att man använder en VLC-spelare, om ni är osäkra på vad ni ska använda för att spela upp era videos med undertexter.

Ladda ner både videon och undertextfilerna till er dator genom att gå till videons sida och sedan klicka på Ladda ner-knappen. I fönstret som visas, välj den önskade videofilen för nerladdning, och den önskade undertextfilen för nerladdning.

När ni väl laddat ner båda filerna behöver ni använda dem med en mediaspelare som supportar undertextfiler. Vi rekommenderar VLC eftersom det är kompatibelt med en stor mängd operativsystem och filformat. Ni kan ladda ner det gratis här.

När ni väl installerat VLC, följ dessa steg för att se den nerladdade videon med undertexter:

– Öppna den nerladdade videofilen i VLC Media Player.

– I menyn, klicka Subtitles, sedan Add Subtitle File…

– Välj den nerladdade .SRT-filen, klicka Open, och ha så trevligt!

 

(B) VAD ÄR SYCAMORE? EN SAMMANFATTNING FÖR SVENSKSPRÅKIGA

Detta avsnitt förklarar de viktigaste delarna av Sycamore och hur den kan hjälpa er att nå ut till andra.

Många kyrkor och samfund längtar efter att dela sin tro med andra och att välkomna människor i sina gemenskaper. Det är delvis en mycket mänsklig önskan att dela med andra de goda ting som vi själva uppskattar – framför allt vår kärlek till Jesus Kristus och hans kyrka.

Det är delvis ett gensvar på Jesu ord: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matt 28:19-20).

Sycamore är både ett redskap för evangelisation, och ett sätt att omforma hur er trosgemenskap förstår sig själv, och sin mission att dela med sig av evangeliet.

Å ena sida är Sycamore helt enkelt en kurs som ni lätt kan köra i er lokala kyrka eller samfund. Den kommer, om Gud vill, att hjälpa dem som kommer att delta, och inspirera Sycamore-teamet när de arbetar och ber tillsammans.

Å andra sidan handlar det om att förändra mentaliteten hos hela gemenskapen: att bli en plats av äkta välkomnande och utåtriktad aktivitet, där människor kan vara sig själva och utforska saker och ting i sin egen takt, där de kan växa i vänskap och ställa de frågor som verkligen betyder något för dem. Tanken med en livbåt, som fader James Mallon säger, är att rädda dem som är utanför i vattnet,  och inte att få dem som är innanför att känna sig bekväma. Detsamma gäller kyrkan.

 

De viktigaste elementen i Sycamore

Här är några av nyckelelementen i Sycamore som kan hjälpa er att ta ställning till om den är ett bra val för ert sammanhang:

Sycamore är en informell kurs om den kristna tron och dess relevans för livet i dag. Den ger utrymme för att möta andra, dela tankar, utforska vad man tror på och fundera på saker som är verkligt angelägna.

Varje kurstillfälle med Sycamore omfattar en kort film och tid för diskussion. Det är ingen press och inget åtagande. Människor kan vara sig själva utan någon rädsla för att bli dömda. Det blir en känsla av gemenskap, en anda av vänskap, en del spännande samtal och ofta lite god mat. Alla är välkomna.

De högkvalitativa filmerna är engagerande, tankeväckande och tillgängliga för dem som har liten eller ingen religiös bakgrund. De utforskar den kristna traditionens rikedom från ett katolskt perspektiv och knyter ihop det grundläggande kristna budskapet med en vision av det sakramentala och moraliska livet. De tilltalar människor från olika kristna traditioner och bakgrunder. Filmerna presenteras av fader Stephen Wang, en katolsk präst med mycket erfarenhet av undervisning och mediaarbete, och de inkluderar också gatuintervjuer med och vittnesbörd från vanliga kristna.

Sycamore är först och främst en självständig kurs för utforskning och ”första evangelisation”. Den söker att dela det som är kristendomens hjärta med dem som inte har hört talas om det förut, eller med dem vars förståelse är mycket begränsad. Den skapar ett utrymmer för ärlig och öppen diskussion om tron och om livet i allmänhet. Den hjälper människor att, om de vill, svara på vad de har hört genom att ta de första stegen i tron.

Men Sycamore kan också utgöra en del av ett större helt av trosutbildning, katekes och sakramental förberedelse. Serie 1 (tillgänglig nu) utforskar grunderna i den kristna tron. Serie 2 (under framtagande) går djupare in i tron, kyrkan, kristet liv, bön och sakrament. Det finns extramaterial och alternativa upplägg för varje avsnitt för dem som använder filmerna som del av ett undervisnings- eller kateketprogram.

Ni väljer den ”väg” som är bäst för er situation. Sycamore är en modulkurs och det finns olika ”vägar” genom filmerna, beroende på era deltagares behov och tillgången på tid. Ni kan till exempel välja en tioveckors utforska-kurs eller en kortare sjuveckors introduktionskurs. När Serie 2 är färdig, kommer det att finnas olika kateketiska vägar genom filmerna (till exempel en tjugoveckors RCIA-kurs eller en tolvveckors konfirmationskurs).

Sycamore har framtagits för församlingar, skolor, universitet och därutöver. Den utvecklar ledare, bygger gemenskaper, skapar äkta vänskap och hjälper den omgivande kristna gemenskapen att bli öppnare och mer välkomnande. Diskussionsfrågor är inbakade i filmen, så att avsnitten kan köras mycket smidigt.

Varför ”Sycamore”? I Bibeln kommer Jesus till staden Jeriko. En man vid namn Sackaios är så nyfiken på Jesus att han klättrar upp i ett sykamorträd för att se bättre. När han slutligen möter Jesus börjar de samtala och hans liv förändras för evigt.

Filmerna, extramaterial och träningsmaterial för gruppledare är tillgängliga online på sycamore.fm

Sycamore är en UK Charity (”Sycamore Roman Catholic Charity”, CIO Number 1182843). Alla pengar som vi får in genom abonnemang och donationer används till att främja Sycamores arbete och mission.

För information och råd om Sycamore i Sverige vänligen kontakta: Ulrika Erlandsson: Ulrika.Erlandsson@katolskakyrkan.se

Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se

(C)  HUR MAN TECKNAR SIG/ABONNERAR

Allt material som ni behöver för att planera er Sycamore-kurs och genomföra kurstillfällena finns här online. Ni kan registrera er, gratis, som ledare. För att få tillgång till filmerna och Sycamore-licensen, kan ni ta ut en årlig prenumeration för er församlings räkning. Lägg vänligen märke till att filmerna bara kan användas om ni har ett gällande abonnemang hos Sycamore.

Det finns två sätt att registrera sig:

 

(1) LEADERS/LEDARE

Ledare registrerar sig som individer. Registrering är gratis. Vem som helst kan registrera sig.

Ledare får obegränsad tillgång till alla sidor och material i Leaders Section på websiten. Det innefattar:

– information om ”vägar”

– planeringsmaterial

– träningsmaterial

– individuella avsnittsguider

– extra evangelisationsresurser

Registrering som ledare ger inte tillgång till filmerna eller till Sycamore-licensen.

Ni kan registrera er här som ledare

 

(2) SUBSCRIBERS/ABONNENTER

Abonnenter registrerar sig för sin församlings räkning (lokalkyrka, församling, skola, universitet, fånganstalt etc). De betalar en årlig avgift. Varje ”community” behöver bara ett abonnemang.

Ett Sycamore-abonnemang ger obegränsad tillgång till alla sidor och material i Subscribers Section på websiten. Detta inkluderar:

– tillgång till att se och streama alla Sycamore-filmerna i Subscription Area

– nerladdningslänkar för alla Sycamore-filmerna för närvarande tillgängliga, för att ses off-line

– en licens för att visa filmerna för ytterligare grupper, på villkor att (i) gruppvisningarna   äger rum inom ert specifierade sammanhang (lokalkyrka, församling, skola, universitet, fängelse etc) och (ii) att ni fortfarande har ett giltigt abonnemang hos Sycamore

– nerladdningsbara och utskrivningsbara stenciler till deltagarna

– nerladdningsbart och utskrivningsbart publicitetsmaterial för promotion av Sycamore-kurser lokalt

Ni kan registera er här som Subscriber/Abonnent

 

Abonnemangsavgifter, rabatter och stipendier

Sycamore är en i UK registrerad välgörenhet (charity) (”Sycamore Roman Catholic Charity”, CIO Number 1182843). Alla pengar som vi får in genom abonnemang och donationer går till att främja Sycamores arbete och mission. Vi lägger avgiften på en nivå som tillåter oss att upprätthålla Sycamores arbete, att understödja nya och nuvarande användare, och att skapa nya filmer och nytt resursmaterial.

RABATTER: Det finns rabatter för kaplantjänster på universitet och fängelser. Se alternativen i systemet för registrering och betalning.

STIPENDIER: Vi vill göra Sycamore så tillgängligt som möjligt, särskilt för grupper utan stora finanser. Om er kyrka eller församling befinner sig i speciella ekonomiska svårigheter, och ni inte kan betala full avgift, erbjuder vi ett stipendium som täcker 50% av avgiften. Ni behöver inte ansöka om detta: det ges som ett alternativ i systemet för registrering och betalning.

Stipendiet kommer från vår välgörenhetsfond, så vi ber er att bara välja detta alternativ om ni verkligen behöver ekonomisk hjälp, och annars inte skulle kunna abonnera på Sycamore.

Om ni helt saknar pengar och inte har någon möjlighet att be om finansiell hjälp, eller få fram pengar på annat sätt, kontakta då oss för att se om det kan finnas något extra stipendium tillgängligt.

DONATIONER: Om ni skulle vilja stödja Sycamores mission (vilket inkluderar stipendier till behövande gemenskaper), KAN NI DONERA HÄR:

 

(D) EXTRA DISKUSSIONSFRÅGOR TILL VARJE FILM

Anmärkning: Det är tre diskussionstillfällen i varje film, med fyra frågor till varje tillfälle. Huvudfrågan i varje avsnitt – i fetstil – är redan översatt i undertexterna, men det finns inte tillräckligt skärmutrymme för de tre ytterligare frågorna. Därför har vi översatt alla fyra frågorna till varje avsnitt nedan. Vänligen printa ut dem åt era gruppledare, så att de också har de tre ytterligare frågorna till hands för diskussionerna.

 

AVSNITT 1

1A:

 • Vilka lekar eller aktiviteter tyckte du om som barn?
 • Vilket var ditt favoritgodis eller din favoritmat som barn?
 • Vilken del av världen växte du upp i och hur var den?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

1B:

 • Vad tror du människor söker mest efter i livet?
 • Vad är lycka? Är den möjlig att finna?
 • Om du visste att världen skulle gå under om en timme, vad skulle du göra?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

1C:

 • Vad hjälper dig att koppla av och varva ner?
 • Vilket råd skulle du ge någon som säger att han/hon är alltför upptagen?
 • Hur skulle du klara dig utan din mobiltelefon eller internet?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 2

2A:

 • Vad trodde och praktiserade dina far- och morföräldrar när det gäller religion?
 • Hade du några religiösa traditioner hemma eller i skolan när du växte upp?
 • Är människor omkring dig övervägande religiösa eller icke-religiösa? Vilka är de viktigaste religionerna i ditt område?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

2B:

 • Varför tror du många människor finner det svårt att tro på Gud?
 • Känner du någon som förlorat sin kristna tro och varför?
 • Känner du någon som konverterat till en annan religiös tro och varför?
 • Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

 

2C:

 • Vad tror du själv när det gäller Guds existens?
 • Tror du det finns goda skäl att tro på Gud?
 • Vilka är de mest imponerande religiösa personer du känner (personligen eller från historien eller från dagsnyheterna)?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 3

3A:

 • Vilka kyrkor eller religiösa byggnader har du besökt? Vilken är din favorit och varför?
 • Vad slog dig när det gäller de kyrkor eller religiösa byggnader du har besökt? Vilka drag lade du särskilt märke till?
 • Vilken är din favoritplats i världen och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta avsnitt?

 

3B:

 • Om du var Gud, vad skulle du göra för att övertyga människor om din existens?
 • Om Gud existerar, tror du han skulle vilja meddela sig med oss? Varför?
 • Vad anser du om tanken att Gud är ”personlig”: att han skapat oss och känner oss och älskar oss?
 • Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

 

3C:

 • Vad faller dig in när du tänker på Jesus? Vad har du lärt dig eller snappat upp om honom?
 • Varför tror du Jesus är så viktig för människor med kristen tro?
 • Vad förknippar du med tanken på kristendomen eller kristna?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 4

4A:

 • Tror du på under?
 • Vad förknippar du med jul och påsk? Vet du något om den kristna betydelsen av jul och påsk?
 • Vad vet du om några andra religiösa fester eller sekulära högtider?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

4B:

 • Känner du till någon som gett sitt liv för någon annan eller för en sak?
 • Kan du tänka dig en situation där du skulle ge ditt liv för någon annan?
 • Hur skulle du reagera om du fick veta att någon hade gett sitt liv för dig?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

4C:

 • Tror du på livet efter döden? Vad tror du händer med oss efter döden?
 • Varför tror du många har svårt att tro på ett liv efter döden?
 • Vad anser du om idén att Jesus dog och uppstod från de döda för oss? Vilken skillnad gör det?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 5

5A:

 • Har du någon gång haft ett ögonblicks inspiration eller någon sorts andlig erfarenhet?
 • Vad hjälper dig att finna frid och ro i ditt liv?
 • Vad gör du inför ett viktigt beslut?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

5B:

 • Vilka är dina bästa upplevelser av gemenskap eller familj?
 • Kan du beskriva din idealgemenskap?
 • Vilken person har haft störst inflytande på ditt liv och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

5C:

 • Har du varit på någon slags gudstjänst någon gång? Vilka tecken och symboler minns du?
 • Vad är ditt intryck av kristna och kristendom?
 • Vad anser du om tanken att vi får kontakt med Gud genom dyrkan och trosgemenskap?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 6

6A:

 • Vilka är dina favoritböcker eller favoritfilmer?
 • Vilken är din favoritserie på TV?
 • Vad för slags musik lyssnar du på?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

6B:

 • Var söker du efter ledning eller inspiration när du behöver det?
 • Har du någonsin läst Bibeln?
 • Har du läst eller studerat något om heliga skrifter från andra religiösa traditioner?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

6C:

 • Känner du till några bibelhistorier eller historier från andra religiösa traditioner?
 • Har någon av dessa berättelser hjälpt eller inspirerat dig? Vilken är din favorit och varför?
 • Om Bibeln kunde svara på alla frågor, vilken fråga skulle du ställa?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 7

7A:

 • Vad får oss att lita på vissa människor mer än andra?
 • Vilka människor litar du mest på och varför?
 • Tycker du i allmänhet att det är bra att lita på människor?
 • Vilka tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

7B:

 • Vilka var de viktigaste religiösa eller mänskliga eller moraliska värdena eller principerna som du växte upp med?
 • Har dina trosföreställningar eller värden ändrat sig med åren?
 • Vilka är dina viktigaste värden i dag och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

7C:

 • Vad anser du om tanken att ta ett trossteg? Tilltalar den dig? Eller vad hindrar dig?
 • Tror du tron kan motiveras eller är den alltid oförklarlig?
 • Kan du minnas en risk som du har tagit? Var det värt det?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 8

8A:

 • Har du någonsin bett eller gått till en gudstjänst? Hur var det?
 • Om du ber: Varför ber du? Hur ber du vanligen?
 • Om du inte ber: Vad håller dig tillbaka?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

8B:

 • Tror du bön kan göra en skillnad i människors liv?
 • Känner du andra människor som ber? Vet du varför eller hur de ber?
 • Om Gud är allsmäktig, varför tror du han ibland tycks ignorera våra böner?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

8C:

 • Varför tror du många människor tycker det är svårt att be?
 • Vad anser du om tanken att Gud lyssnar på oss och vill besvara våra böner?
 • Vad tycker du om tanken att be tillsammans med andra människor?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 9

9A:

 • Tror du att det finns något som är rätt och fel?
 • Tror du moralen ändras från en kultur eller ett land eller en religion till en annan?
 • Tror du mänskliga varelser är fria? Tror du människor kan förändras?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

9B:

 • Varifrån får människor sina moraliska värderingar? Vad påverkar dem?
 • Vem har varit den främsta moralguiden eller inspirationen i ditt liv?
 • Tror du vi behöver moralisk vägledning från Bibeln eller någon annanstans, eller kan vi fundera ut allting själva?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

9C:

 • Vad skulle du vilja åstadkomma i livet?
 • Vad skulle du vilja bli ihågkommen för?
 • När du var barn, vad ville du bli när du blev stor?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 10

10A:

 • Vad är kärlek?
 • Kan man älska någon även om man inte tycker om dem? Eller om de inte tycker om oss?
 • Tror du uppoffrande kärlek är möjlig? Är det klokt?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

10B:

 • Vem är den kärleksfullaste människa du har känt personligen och varför?
 • Vem är det bästa exemplet på mänsklig godhet som du känner till? Vad gör den personen så speciell?
 • Vad tror du är livets syfte?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

10C:

 • Vad anser du om tanken att Gud älskar oss och vill att vi älskar honom tillbaka?
 • Vad anser du om tanken att vi kan lära känna Gud genom hans son Jesus Kristus?
 • Om du visste att Gud lyssnade på dig, vad skulle du säga till honom eller fråga honom?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

För information och råd om Sycamore i Sverige vänligen kontakta:

Ulrika Erlandsson: Ulrika.Erlandsson@katolskakyrkan.se

Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se

Many thanks to JS for his help in translating this text and all the Sycamore Swedish subtitles. And thank to Ulrika for her support in bringing Sycamore to Sweden.