Swedish - Svenska

Välkommen till Sycamore!

Detta avsnitt förklarar hur man kan använda Sycamore med svensktalande grupper och på svensktalande områden. Vår website är huvudsakligen på engelska, men detta svenskspråkiga avsnitt talar om allt du behöver veta för att köra ett sycamoreprogram i ett svenskspråkigt sammanhang.

Det består av fyra delar: (A) Hur man tecknar sig för kursen. (B) Vad är Sycamore? En sammanfattning för svenskspråkiga. (C) VÅR POLICY OM “ÖPPEN TILLGÅNG”. (D) Extra  diskussionsfrågor på svenska till varje film.

I framtiden hoppas vi översätta de andra delarna av denna website, inklusive planerings- och träningsdelarna för ledare. Men tills vidare hoppas vi att ni har tillräckliga resurser här för att köra ett fungerande sycamoreprogram på ert språk.

Kontakta oss gärna med förslag på hur vi kan stötta er när det gäller användningen av Sycamore på ert språk.

[Sycamore Films 1-10, Imprimatur, Stockholm den 6 maj 2020, + Anders Arborelius OCD]

(A) HUR MAN ANVÄNDER UNDERTEXTER/FILMTEXTER

[OBS: Undertexter är för närvarande tillgängliga för sessioner 1-10.]

Alla filmer är textade på svenska. Denna text inkluderar de huvudsakliga diskussionsfrågorna som visas på skärmen tre gånger under varje avsnitt. Ni kan därför köra ett avsnitt av Sycamore utan hjälp av andra resurser.

(i) Klicka på (CC) i nedre högra hörnet på videon:

(ii) Välj sedan språk och klicka på det:

(iii) Undertexter på önskat språk ska nu visas när ni kör filmen

 

FÖR ATT LADDA NER UNDERTEXTERNA OCH ANVÄNDA DEM OFFLINE

(i) Ladda ner själva filmen genom att använda DOWNLOAD-länken. Spara denna videofil.

(ii) Ladda ner undertextfiler separat. Ni kan ladda ner dem i en enda zipfil härifrån – NEDAN.

(iii) När ni kör videofilen på er egen videospelare, ska det finnas en möjlighet att ADD SUBTITLES/CAPTIONS till denna video. Ni kan sedan lägga till/ladda upp den relevanta undertext/filmtext-filen.

Informationen nedan är från Vimeo Help Centre som rekommenderar att man använder en VLC-spelare, om ni är osäkra på vad ni ska använda för att spela upp era videos med undertexter.

Ladda ner både videon och undertextfilerna till er dator genom att gå till videons sida och sedan klicka på Ladda ner-knappen. I fönstret som visas, välj den önskade videofilen för nerladdning, och den önskade undertextfilen för nerladdning.

När ni väl laddat ner båda filerna behöver ni använda dem med en mediaspelare som supportar undertextfiler. Vi rekommenderar VLC eftersom det är kompatibelt med en stor mängd operativsystem och filformat. Ni kan ladda ner det gratis här.

När ni väl installerat VLC, följ dessa steg för att se den nerladdade videon med undertexter:

– Öppna den nerladdade videofilen i VLC Media Player.

– I menyn, klicka Subtitles, sedan Add Subtitle File…

– Välj den nerladdade .SRT-filen, klicka Open, och ha så trevligt!

 

(B) VAD ÄR SYCAMORE? EN SAMMANFATTNING FÖR SVENSKSPRÅKIGA

Detta avsnitt förklarar de viktigaste delarna av Sycamore och hur den kan hjälpa er att nå ut till andra.

Många kyrkor och samfund längtar efter att dela sin tro med andra och att välkomna människor i sina gemenskaper. Det är delvis en mycket mänsklig önskan att dela med andra de goda ting som vi själva uppskattar – framför allt vår kärlek till Jesus Kristus och hans kyrka.

Det är delvis ett gensvar på Jesu ord: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matt 28:19-20).

Sycamore är både ett redskap för evangelisation, och ett sätt att omforma hur er trosgemenskap förstår sig själv, och sin mission att dela med sig av evangeliet.

Å ena sida är Sycamore helt enkelt en kurs som ni lätt kan köra i er lokala kyrka eller samfund. Den kommer, om Gud vill, att hjälpa dem som kommer att delta, och inspirera Sycamore-teamet när de arbetar och ber tillsammans.

Å andra sidan handlar det om att förändra mentaliteten hos hela gemenskapen: att bli en plats av äkta välkomnande och utåtriktad aktivitet, där människor kan vara sig själva och utforska saker och ting i sin egen takt, där de kan växa i vänskap och ställa de frågor som verkligen betyder något för dem. Tanken med en livbåt, som fader James Mallon säger, är att rädda dem som är utanför i vattnet,  och inte att få dem som är innanför att känna sig bekväma. Detsamma gäller kyrkan.

 

De viktigaste elementen i Sycamore

Här är några av nyckelelementen i Sycamore som kan hjälpa er att ta ställning till om den är ett bra val för ert sammanhang:

Sycamore är en informell kurs om den kristna tron och dess relevans för livet i dag. Den ger utrymme för att möta andra, dela tankar, utforska vad man tror på och fundera på saker som är verkligt angelägna.

Varje kurstillfälle med Sycamore omfattar en kort film och tid för diskussion. Det är ingen press och inget åtagande. Människor kan vara sig själva utan någon rädsla för att bli dömda. Det blir en känsla av gemenskap, en anda av vänskap, en del spännande samtal och ofta lite god mat. Alla är välkomna.

De högkvalitativa filmerna är engagerande, tankeväckande och tillgängliga för dem som har liten eller ingen religiös bakgrund. De utforskar den kristna traditionens rikedom från ett katolskt perspektiv och knyter ihop det grundläggande kristna budskapet med en vision av det sakramentala och moraliska livet. De tilltalar människor från olika kristna traditioner och bakgrunder. Filmerna presenteras av fader Stephen Wang, en katolsk präst med mycket erfarenhet av undervisning och mediaarbete, och de inkluderar också gatuintervjuer med och vittnesbörd från vanliga kristna.

Sycamore är först och främst en självständig kurs för utforskning och ”första evangelisation”. Den söker att dela det som är kristendomens hjärta med dem som inte har hört talas om det förut, eller med dem vars förståelse är mycket begränsad. Den skapar ett utrymmer för ärlig och öppen diskussion om tron och om livet i allmänhet. Den hjälper människor att, om de vill, svara på vad de har hört genom att ta de första stegen i tron.

Men Sycamore kan också utgöra en del av ett större helt av trosutbildning, katekes och sakramental förberedelse. Serie 1 (tillgänglig nu) utforskar grunderna i den kristna tron. Serie 2 (under framtagande) går djupare in i tron, kyrkan, kristet liv, bön och sakrament. Det finns extramaterial och alternativa upplägg för varje avsnitt för dem som använder filmerna som del av ett undervisnings- eller kateketprogram.

Ni väljer den ”väg” som är bäst för er situation. Sycamore är en modulkurs och det finns olika ”vägar” genom filmerna, beroende på era deltagares behov och tillgången på tid. Ni kan till exempel välja en tioveckors utforska-kurs eller en kortare sjuveckors introduktionskurs. När Serie 2 är färdig, kommer det att finnas olika kateketiska vägar genom filmerna (till exempel en tjugoveckors RCIA-kurs eller en tolvveckors konfirmationskurs).

Sycamore har framtagits för församlingar, skolor, universitet och därutöver. Den utvecklar ledare, bygger gemenskaper, skapar äkta vänskap och hjälper den omgivande kristna gemenskapen att bli öppnare och mer välkomnande. Diskussionsfrågor är inbakade i filmen, så att avsnitten kan köras mycket smidigt.

Samtliga Sycamores resurser är fritt tillgängliga för användning genom vår policy om “öppen tillgång”. De innebär ingen kostnad vare sig för församlingar och pastorat eller för enskilda privata användare. Denna princip om öppen tillgång möjliggörs uteslutande genom generösa bidrag från enskilda liksom från stiftelser och fonder. Det är vår förhoppning att kyrkor och församlingar som använder materialet också själva blir regelbundna bidragsgivare och hjälper oss att fortsätta vårt arbete.

Varför ”Sycamore”? I Bibeln kommer Jesus till staden Jeriko. En man vid namn Sackaios är så nyfiken på Jesus att han klättrar upp i ett sykamorträd för att se bättre. När han slutligen möter Jesus börjar de samtala och hans liv förändras för evigt.

Filmerna, extramaterial och träningsmaterial för gruppledare är tillgängliga online på sycamore.fm

Sycamore är en UK Charity (”Sycamore Roman Catholic Charity”, CIO Number 1182843). Alla pengar som vi får in genom abonnemang och donationer används till att främja Sycamores arbete och mission.

För information och råd om Sycamore i Sverige vänligen kontakta: Ulrika Erlandsson: Ulrika.Erlandsson@katolskakyrkan.se

Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se

(C) VÅR POLICY OM “ÖPPEN TILLGÅNG”

Efter en tid av utvärdering och bön har Sycamores styrelse beslutat att tillgängliggöra sitt material efter principen om öppen tillgång, helt kostnadsfritt och för obegränsad tid.

 • Sycamores alla resurser finns nu som “öppen tillgång”
 • Det är kostnadsfritt att använda materialet
 • Vi är mycket tacksamma för stöd och bidrag via vår nya donationssida

Tidigare (före mars 2020) var filmer och församlingsmaterial tillgängligt enbart genom betalt abonnemang. Hädanefter kan vem som helst få tillgång till Sycamores filmer och resurser, kostnadsfritt och utan registrering.

Varför har vi fattat detta beslut? Covid-19-pandemin har givit oss en fördjupad insikt om människors stora behov av tro och gemenskap, och om församlingarnas motsvarande behov av material för att kunna nå ut. Vi tror att Sycamores resurser kan vara en verklig välsignelse för våra kristna församlingar liksom för många som söker efter mening i tillvaron. Det finns ett så stort behov av evangelisation, katekes, trosundervisning och religiös fortbildning. Vi vill dela med oss av Sycamores resurser så brett som möjligt, och vi tror att den nya “öppen tillgång”-modellen är det bästa sättet.

Den nya modellen innebär att vi måste söka ekonomiskt stöd och bistånd på nya vägar. Om du har möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag för att hjälpa Sycamore att fortsätta sitt arbete, besök vår donationssida här. Vi är särskilt tacksamma om församlingar och  pastorat som använder materialet har möjlighet att ge regelbundet stöd via donationssidan:

Be för Sycamores uppdrag som också är Kyrkans – att förhärliga Gud, att dela evangelium, och att hjälpa människor att upptäcka Guds kärlek genom Jesus Kristus.

(D) EXTRA DISKUSSIONSFRÅGOR TILL VARJE FILM

Anmärkning: Det är tre diskussionstillfällen i varje film, med fyra frågor till varje tillfälle. Huvudfrågan i varje avsnitt – i fetstil – är redan översatt i undertexterna, men det finns inte tillräckligt skärmutrymme för de tre ytterligare frågorna. Därför har vi översatt alla fyra frågorna till varje avsnitt nedan. Vänligen printa ut dem åt era gruppledare, så att de också har de tre ytterligare frågorna till hands för diskussionerna.

 

AVSNITT 1

1A:

 • Vilka lekar eller aktiviteter tyckte du om som barn?
 • Vilket var ditt favoritgodis eller din favoritmat som barn?
 • Vilken del av världen växte du upp i och hur var den?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

1B:

 • Vad tror du människor söker mest efter i livet?
 • Vad är lycka? Är den möjlig att finna?
 • Om du visste att världen skulle gå under om en timme, vad skulle du göra?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

1C:

 • Vad hjälper dig att koppla av och varva ner?
 • Vilket råd skulle du ge någon som säger att han/hon är alltför upptagen?
 • Hur skulle du klara dig utan din mobiltelefon eller internet?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 2

2A:

 • Vad trodde och praktiserade dina far- och morföräldrar när det gäller religion?
 • Hade du några religiösa traditioner hemma eller i skolan när du växte upp?
 • Är människor omkring dig övervägande religiösa eller icke-religiösa? Vilka är de viktigaste religionerna i ditt område?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

2B:

 • Varför tror du många människor finner det svårt att tro på Gud?
 • Känner du någon som förlorat sin kristna tro och varför?
 • Känner du någon som konverterat till en annan religiös tro och varför?
 • Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

 

2C:

 • Vad tror du själv när det gäller Guds existens?
 • Tror du det finns goda skäl att tro på Gud?
 • Vilka är de mest imponerande religiösa personer du känner (personligen eller från historien eller från dagsnyheterna)?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 3

3A:

 • Vilka kyrkor eller religiösa byggnader har du besökt? Vilken är din favorit och varför?
 • Vad slog dig när det gäller de kyrkor eller religiösa byggnader du har besökt? Vilka drag lade du särskilt märke till?
 • Vilken är din favoritplats i världen och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta avsnitt?

 

3B:

 • Om du var Gud, vad skulle du göra för att övertyga människor om din existens?
 • Om Gud existerar, tror du han skulle vilja meddela sig med oss? Varför?
 • Vad anser du om tanken att Gud är ”personlig”: att han skapat oss och känner oss och älskar oss?
 • Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

 

3C:

 • Vad faller dig in när du tänker på Jesus? Vad har du lärt dig eller snappat upp om honom?
 • Varför tror du Jesus är så viktig för människor med kristen tro?
 • Vad förknippar du med tanken på kristendomen eller kristna?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 4

4A:

 • Tror du på under?
 • Vad förknippar du med jul och påsk? Vet du något om den kristna betydelsen av jul och påsk?
 • Vad vet du om några andra religiösa fester eller sekulära högtider?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

4B:

 • Känner du till någon som gett sitt liv för någon annan eller för en sak?
 • Kan du tänka dig en situation där du skulle ge ditt liv för någon annan?
 • Hur skulle du reagera om du fick veta att någon hade gett sitt liv för dig?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

4C:

 • Tror du på livet efter döden? Vad tror du händer med oss efter döden?
 • Varför tror du många har svårt att tro på ett liv efter döden?
 • Vad anser du om idén att Jesus dog och uppstod från de döda för oss? Vilken skillnad gör det?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 5

5A:

 • Har du någon gång haft ett ögonblicks inspiration eller någon sorts andlig erfarenhet?
 • Vad hjälper dig att finna frid och ro i ditt liv?
 • Vad gör du inför ett viktigt beslut?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

5B:

 • Vilka är dina bästa upplevelser av gemenskap eller familj?
 • Kan du beskriva din idealgemenskap?
 • Vilken person har haft störst inflytande på ditt liv och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

5C:

 • Har du varit på någon slags gudstjänst någon gång? Vilka tecken och symboler minns du?
 • Vad är ditt intryck av kristna och kristendom?
 • Vad anser du om tanken att vi får kontakt med Gud genom dyrkan och trosgemenskap?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 6

6A:

 • Vilka är dina favoritböcker eller favoritfilmer?
 • Vilken är din favoritserie på TV?
 • Vad för slags musik lyssnar du på?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

6B:

 • Var söker du efter ledning eller inspiration när du behöver det?
 • Har du någonsin läst Bibeln?
 • Har du läst eller studerat något om heliga skrifter från andra religiösa traditioner?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

6C:

 • Känner du till några bibelhistorier eller historier från andra religiösa traditioner?
 • Har någon av dessa berättelser hjälpt eller inspirerat dig? Vilken är din favorit och varför?
 • Om Bibeln kunde svara på alla frågor, vilken fråga skulle du ställa?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 7

7A:

 • Vad får oss att lita på vissa människor mer än andra?
 • Vilka människor litar du mest på och varför?
 • Tycker du i allmänhet att det är bra att lita på människor?
 • Vilka tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

7B:

 • Vilka var de viktigaste religiösa eller mänskliga eller moraliska värdena eller principerna som du växte upp med?
 • Har dina trosföreställningar eller värden ändrat sig med åren?
 • Vilka är dina viktigaste värden i dag och varför?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

7C:

 • Vad anser du om tanken att ta ett trossteg? Tilltalar den dig? Eller vad hindrar dig?
 • Tror du tron kan motiveras eller är den alltid oförklarlig?
 • Kan du minnas en risk som du har tagit? Var det värt det?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 8

8A:

 • Har du någonsin bett eller gått till en gudstjänst? Hur var det?
 • Om du ber: Varför ber du? Hur ber du vanligen?
 • Om du inte ber: Vad håller dig tillbaka?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

8B:

 • Tror du bön kan göra en skillnad i människors liv?
 • Känner du andra människor som ber? Vet du varför eller hur de ber?
 • Om Gud är allsmäktig, varför tror du han ibland tycks ignorera våra böner?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

8C:

 • Varför tror du många människor tycker det är svårt att be?
 • Vad anser du om tanken att Gud lyssnar på oss och vill besvara våra böner?
 • Vad tycker du om tanken att be tillsammans med andra människor?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 9

9A:

 • Tror du att det finns något som är rätt och fel?
 • Tror du moralen ändras från en kultur eller ett land eller en religion till en annan?
 • Tror du mänskliga varelser är fria? Tror du människor kan förändras?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

9B:

 • Varifrån får människor sina moraliska värderingar? Vad påverkar dem?
 • Vem har varit den främsta moralguiden eller inspirationen i ditt liv?
 • Tror du vi behöver moralisk vägledning från Bibeln eller någon annanstans, eller kan vi fundera ut allting själva?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

9C:

 • Vad skulle du vilja åstadkomma i livet?
 • Vad skulle du vilja bli ihågkommen för?
 • När du var barn, vad ville du bli när du blev stor?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

AVSNITT 10

10A:

 • Vad är kärlek?
 • Kan man älska någon även om man inte tycker om dem? Eller om de inte tycker om oss?
 • Tror du uppoffrande kärlek är möjlig? Är det klokt?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

10B:

 • Vem är den kärleksfullaste människa du har känt personligen och varför?
 • Vem är det bästa exemplet på mänsklig godhet som du känner till? Vad gör den personen så speciell?
 • Vad tror du är livets syfte?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

10C:

 • Vad anser du om tanken att Gud älskar oss och vill att vi älskar honom tillbaka?
 • Vad anser du om tanken att vi kan lära känna Gud genom hans son Jesus Kristus?
 • Om du visste att Gud lyssnade på dig, vad skulle du säga till honom eller fråga honom?
 • Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

 

För information och råd om Sycamore i Sverige vänligen kontakta:

Ulrika Erlandsson: Ulrika.Erlandsson@katolskakyrkan.se

Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se

Many thanks to JS for his help in translating this text and all the Sycamore Swedish subtitles. And thank to Ulrika for her support in bringing Sycamore to Sweden.

 

 

Get Involved

Please sign up for news about resources and events. If you are able to make a donation this will help us continue our work and keep Sycamore completely free to use.