Organiseren?

I Sycamore biedt vooral een zoektocht en is een instrument voor “evangelisatie of pre-catechese”.

Het is een aanbod waarin geprobeerd wordt om het hart van het christelijk geloof mee te delen aan degenen die daarvan nog geen of slechts heel beperkte kennis hebben. Het biedt ruimte voor een eerlijk en open gesprek over geloof en het leven in het algemeen. Het helpt mensen, als ze dat willen, te reageren op wat ze hebben gehoord door eerste stappen in het geloof te zetten.

Sycamore kan ook onderdeel zijn van een groter aanbod van geloofsvorming, catechese of sacramenten-voorbereiding. Het begint met de basis van het christelijk geloof en gaat dan dieper in op de geloofsbelijdenis, de Kerk, christelijk leven, gebed en de sacramenten

“De benadering van Sycamore is veelomvattend, door en door katholiek, op verschillende manieren inzetbaar, dynamisch, interactief en van hoge kwaliteit. Ik wens u veel succes in de grote behoefte aan dit soort materiaal te voorzien.” – Fr Jon Bielawski, directeur evangelisatie van het bisdom Plymouth

U kiest zelf op welke manier u de films in uw situatie het best kunt inzetten. Sycamore is een cursus met modulen en er zijn verschillende “routes” voor de films die u kunt bewandelen, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en de beschikbare tijd. U kunt kiezen voor een “zoektocht” voor een “evangelisatie-groep” (bijvoorbeeld een zoektocht van tien weken of een introductiecursus van zeven weken).

Sycamore is gemaakt voor parochies, scholen, studentenpastoraat en wat dies meer zij. Het programma bereidt begeleiders voor, draagt bij aan het opbouwen van een gemeenschap, heeft echte vriendschappen tot gevolg en helpt de christelijke gemeenschap in groter verband opener en gastvrijer te worden. De vragen voor de gespreksgroepen zijn zodanig in de films verwerkt dat de bijeenkomsten makkelijk te te organiseren zijn.

Al het Sycamore-materiaal is kosteloos te gebruiken door ons beleid van “vrij gebruik”. Aan het materiaal zijn noch voor de kerkgemeenschap of parochie noch voor de deelnemers kosten verbonden. Dit model van “vrij gebruik” is mogelijk dankzij de vrijgevigheid van donateurs en liefdadigheidsfondsen. We hopen dat parochies en geloofsgemeenschappen die het materiaal gebruiken regelmatig willen doneren en ons helpen dit werk voort te zetten.

 

II Offline en online

Algemeen

Vast moment in de week

Goed voorbereiden – films kijken en vragen doornemen

Gespreksleiders vormen

Goede PR (zie bij VII)

Gebed (zie VIII) bidden

Ook is het goed contact/overleg te hebben met de parochieverantwoordelijke, en het aanbod van daaruit op te zetten. Zeker als het een offline-aanbod is. Nadien zal men mogelijk ook verder willen en daarvoor is de parochie de aangewezen plek …

Gespreksgroepjes (zie ook bij online)

Bij een  bijeenkomst blijven de groepjes de hele bijeenkomst dezelfde samenstelling hebben.Een volgende bijeenkomst mogen nieuwe groepjes worden geformeerd, maar ook dan blijft het groepje de hele bijeenkomst hetzelfde.

De gesprekken kunnen elke bijeenkomst min of meer dezelfde indeling hebben:- De gespreksleider stelt zich voor en beschrijft kort zijn/haar taak: bij het thema houden en zorgen   dat iedereen aan bod komt, dat men naar elkaar luistert … uitwisselen en niet zozeer discussiëren.- Kort voorstelrondje (ook bij een volgende bijeenkomst als er nieuwe mensen zijn) – Eerste reactie op de inleiding (als het groepje pas aan het einde van de film in gesprek gaat)- De vragen bespreken. – Afronden, bedanken en zeggen dat ze de volgende keer weer welkom zijn.

Offline

Sycamore is ontmoeting.Samenkomen en ontmoeten, zo mogelijk met een maaltijd.Daarna samen de inleiding bekijken en besprekenNadien nog wat napraten.

Van bijv. 19.30 uur tot 21.30 uur

19.30 Inloop en ontmoeting, koffie/thee

20.00 Film en gesprek

21.00 Napraten (-21.30 uur)

Met maaltijd. Bijv. 18.45 uur tot 21.30 uur

18.30 inloop

18.45 maaltijd

19.45 Film en gesprek

20.45 koffie en napraten (-21.30 uur)

Wat is nodig?

Met een maaltijd is er een kookteam nodig en mensen die de boodschappen doen. Er kan een schema worden gemaakt zodat mensen niet elke week koken

Zonder maaltijd is alleen nodig: koffie/thee, frisdrank en eventueel wijn, bier.

En verder: apparatuur (laptop of dvd-speler/beamer).Iemand is ‘gastheer’, ‘gastvrouw’ om de mensen bij de deur te verwelkomen.

Wie schenkt koffie en later de drank?Wie bedient de apparatuur?Wie houdt het welkomstwoordje vooraf aan de inleidingen en wie sluit af?Het is goed dat het team ook vooraf kort samen bidt. Bijv. enkele bekende gebeden samen bidden: Onze Vader, Weesgegroet, het gebed van Sycamore (zie VII)

Woordje vooraf aan de film

Een korte introductie is nodig. Zeker waar het nodig is om op voorhand bepaalde dingen uit te leggen, mag dit praatje niet ontbreken. En elke bijeenkomst is het goed om de mensen welkom te heten en kort de bijeenkomst door te nemen en de spelregels van de gespreksgroepjes te herhalen. Mensen kunnen immers ook bij een latere bijeenkomst nog instromen. Maar het woordje mag ook niet te lang zijn.

Online

Abonnement bij Zoom/Teams/SkypeVaardigheid hiermee, o.a. films delen, deelgroepen e.d. Bijv. 20.00 ontmoeten – 20.15 uur: film en gesprek – 21.15 uur afronden.Voor tips of vragen, mail ons: info@rk-alphacentrum.nl

Bij de uitnodiging/promotie kan gezegd dat men welkom is om … met een eigen gemaakt kop koffie of thee.

Het is goed dat het team zo mogelijk vooraf kort samen bidt. Bijv. enkele bekende gebeden samen bidden: Onze Vader, Weesgegroet, het gebed van Sycamore (zie VII)

Woordje vooraf aan de filmEen korte introductie is nodig. En elke bijeenkomst is het goed om de mensen welkom te heten en kort de bijeenkomst door te nemen en de spelregels van de gespreksgroepjes te herhalen (zie onder ‘Algemeen’). Maak het niet te lang.

Gespreksgroepje

Om het groepje de hele bijeenkomst dezelfde samenstelling te laten hebben is enige know-how nodig van bijv. Zoom. Kom je er niet uit, mail ons gerust.

 

III Hoe werkt de ondertiteling. Klik hier.

 

IV Diverse trajecten

Meer hierover in het Engels te lezen.  Klik hier.

Algemene kennismaking met geloof

Catechumenaat op weg naar Doopsel

Advent

40-dagentijd

Ouders 1e Communie, Vormsel en/of Doop van kindGebedsgroepen, huiskringen e.d.Parochie-retraite

 

V  Bij de Catechismus en de Youcat

Alleen in het Engels. Klik hier.

 

VI De vragen

Alle vragen bij de films van het Advent-aanbod zijn hier te downloaden. Klik hier.

 

VII PR

Probeer het aanbod ruim bekend te maken, zowel onder parochianen als (nog?) niet-parochianen.  Neem contact met ons op als u een banner wilt ontvangen voor op de website van de parochie. Mogelijk komt er op termijn meer promotiemateriaal. Bent u hierin geïnteresseerd, mail ons via: info@rk-alphacentrum.nl

 

VIII Gebed

Dit gebed kan gebeden worden bij het opzetten van een Sycamore-bijeenkomst en vooraf aan elke ontmoeting. Het is niet bedoeld om met de deelnemers samen te bidden.Uitgeprint of doorgemaild kan het aan anderen gegeven worden om mee te bidden: Klik hier.

 

Gebed

Heer Jezus,

eens naderde U onze steden, huizen en harten.

Ooit stonden velen langs de weg om U te begroeten.

Iemand klom in de Sycamore-boom om U te zien.

Nu lijkt het stiller.

Laat daarom uw Kerk zijn als de boom,

die het mogelijk maakt U te zien.

Dan kunt U ons bij naam roepen en zeggen:

Vandaag wil Ik bij jou te gast zijn.

Maakt U dit aanbod vruchtbaar.

Nadert U ook hierdoor vandaag onze steden, huizen en harten,

zodat velen u gaan begroeten en vol vreugde ontvangen.

Maria, Bron van Hoop,

aan uw voorspraak vertrouwen wij Sycamore toe.

Heilige Zacheüs, bid voor ons.

 

IX Vervolg op Sycamore

Wees erop voorbereid dat mensen na Sycamore verder willen.

Er zijn in totaal 20 filmpjes beschikbaar. We hopen ze allemaal op enig moment Nederlands ondertiteld te kunnen aanbieden.

Voor andere vervolgmogelijkheden kunt u bijv. kijken op www.rk-alphacentrum.nl

Daar vindt u Catholicism, CaFE, 3 Minuten-Catechese. En verder is er in Katholiek Nederland natuurlijk veel meer goed catechesemateriaal. Mail ons als we u tips kunnen geven hieromtrent.

En misschien wil men wel meedoen aan een Alpha in katholieke setting. We denken graag met u mee.

Ook is er een aanbod via internet voor wie het katholiek geloof verder wil verkennen samen met een persoonlijke e-coach. Kijkt u daarvoor op www.hoevindjeGod-online.nl

 

X Financiën

Bepaal hoe Sycamore gefinanceerd wordt. Gewoonlijk voorziet de parochie in de benodigde afspeelapparatuur (dit zijn eenmalige kosten).

Offline

Aan de genodigden kan bij een offline aanbod een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor de consumpties (eventuele maaltijd) en verdere aankleding. Hiertoe kan een mandje of bus worden neergezet. Er kan een richtbedrag worden genoemd, maar er mag op mensen die niet betalen geen druk worden uitgeoefend.

Online

Veel parochies hebben inmiddels een abonnement bij bijv. Zoom. Vraag of dat gebruikt mag worden. Verder zijn er waarschijnlijk geen kosten.

Veel zegen met uw Sycamore-aanbod!

Katholiek Alpha Centrum

www.rk-alphacentrum.nl / info@rk-alphacentrum.nl

 

We Need Your Help

Sycamore is bringing people together and helping them grow in faith. Your support means we can keep the Sycamore resources completely free to use so that everyone can benefit. Please become part of our mission and donate now.